Украина, г. Николаев, 54028, Космонавтов, 91 (0512) 58 06 20, 58-45-51

Авторизация

Пароль:

Регистрация Забыли пароль?

Направления деятельности

СКАТ™ АСКОЕ
СКАТ™ АСКОЕ для абонентів

Орієнтований як АРМи (автоматизовані робочі місця) для абонентів з підключенням від 1 до 10.

Ліцензується сервер.
 19 200
СКАТ™ АСКОЕ для виробників

Орієнтований як АРМ-и (автоматизовані робочі місця) для абоненстов з подклюеніем більше 10-20 і вище.

Лицензируется сервер.
 38 400
СКАТ™ ОІК АСДУ модуль: SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

- збір, передача та обмін оперативною інформацією;
- візуалізація інтерфейсу користувача, відображення схем мереж і об'єктів відповідно до вимог Замовника, з пошаровим масштабуванням відображенням об'єктів мережі;
- підтримка комутаційної моделі топології мережі. Система визначає зв'язність обладнання мережі на основі даних про стан комутаційних апаратів та ієрархічного зв'язку елементів мережі незалежно від режиму відображення ділянки мережі;
- дистанційне управління комутаційними апаратами;
- відображення положень оперативних перемикаючих пристроїв на панелях РЗА та управління ними;
- резервування і діагностику систем обміну даними (контроль каналів зв’язку, визначення достовірності даних і т.п.);
- обробка оперативної інформації з присвоєнням мітки часу і контролем вхідних даних за параметрами допустимих меж, швидкості зміни і т.д.;
- ручнє введення для заміщення телевимірювань і телесигналів;
- розрахунок величин з вхідних даних по заданих розрахункових формулах;
- вбудована мови програмування для забезпечення виконання розрахункових функцій;
- приймання данних про місце пошкоджень на ЛЕП від МП РЗА;
- контроль завантаження обладнання та рівнів напруги;
- контроль відпуску і втрат потужності;
- розрахунок небалансів потужності і обсяг скидання навантаження;
- моніторинг поточного стану оперативних перемикаючих пристроїв на панелях РЗА та можливість дистанційного управління ними;
- обробка подій і сигналів із записом в системний журнал подій. Журнал подій має можливість фільтрації, сортування та гнучкий інтерфейс;
- архівування інформації та ретроспективний режим перегляду.   

СКАТ™ Клієнт

Орієнтований як АРМ (автоматизоване робоче місце) чергового конкретного об'єкта. Забезпечує роботу одного користувача.

Ліцензується робоче місце.
16 000
СКАТ™ ПС

Орієнтований як АРМ (автоматизоване робоче місце) чергового конкретного об'єкта. Забезпечує роботу одного користувача і одного об'єкта збору інформації.

Ліцензується робоче місце.
32 000
СКАТ™ Завод

Ориентирован как АРМ (автоматизированное рабочее место) дежурного предприятия. Обеспечивает работу одного пользователя и до 10 объектов сбора информации.

Лицензируется рабочее место.
128 000
СКАТ™ Альтернативна енергетика

Орієнтований як АРМ-и (автоматизовані робочі місця) чергового диспетчера підприємства (CЕС), а також зацікавлених користувачів. Забезпечує моніторинг за системою, тобто в режимі реального часу можливість відстежувати, яка кількість електроенергії вироблено СЕС або ВЕС, скільки спожито для електропостачання та який обсяг електроенергії видається в зовнішнє електричну мережу. Проаналізувавши графік, який може бути виведений на екран монітора, можливість контролювати режим роботи СЕС або ВЕС. Забезпечує роботу до 10 користувачів і до 20 об'єктів збору інформації.

Ліцензується сервер.
160 000
СКАТ™ РЕМ

Орієнтований як АРМ-и (автоматизовані робочі місця) чергового диспетчера підприємства (Району електричних Мереж), а також зацікавлених користувачів. Забезпечує роботу до 10 користувачів і до 10 000 об'єктів збору інформації.

Ліцензується сервер. 
224 000
СКАТ™ Обленерго

Орієнтований як АРМ-и (автоматизовані робочі місця) чергового диспетчера підприємства (Обленерго), а також всіх зацікавлених користувачів. Забезпечує роботу до 1000 користувачів та до 10 000 об'єктів збору інформації.

Ліцензується сервер.
320 000
СКАТ™ ОІК АСДУ модуль: NMS (Network Management System)

- топографічний аналіз зв'язності мережі, виконання трасування мережі. У топологічному аналізі беруть участь всі елементи і комутаційні апарати мережі, елементи, які виконують «видимий розрив» електричного кола (роз'єднувачі, елементи на викатних візках та інше), заземлюючі елементи;
- моделювання та аналіз майбутнього режиму з урахуванням виконаної команди управління. Запуск даного моделювання та аналізу запускаєтся за запитом, що приходить з рівня ЦДП/РДП на етапі вибору обладнання для управління;
- ведення оперативного журналу диспетчера (відповідно до вимог нормативних документів з урахуванням нарядно-допускної системи);
- ведення відомості дефектів (з відображенням на схемі, з можливістю внесення із схеми та розподілом по підрозділах);
- роботу з диспетчерськими заявками (з відображенням на схемі, з можливістю створення, редагування, перегляд), формування наряду-допуску із заявки;
- ведення журналу подій з анімацією на схемі мережі і функцією технологічних блокувань (контроль і блокування управління об'єктами у відповідності з розподілом прав користувачів, наявності тегів / плакатів, ключів, програмних блокувань), а також оперативної технологічної документації (наряди-допуски, дозволу та інше);
- формування звітних документів (відомості подій, відключень, рапорту диспетчера і т.п.) з гнучко-налаштовуваним інтерфейсом. Перелік узгоджується на етапі проектування;
- визначення відхилень обладнання і ділянок схеми від нормального положення з візуалізацією на схемі мережі і в табличній формі;
- підготовка планових та типових програм перемикань;
- розподіл і контроль зон відповідальності оперативного персоналу;
- підтримка бази даних обладнання мережі, забезпечення навігації і пошуку по об'єктах і схемах, прив'язка довідкової інформації до об'єктів мережі;
- відображення об'єктів мережі на карті підкладки, відображення положення бригад ОВБ на карті;
- можливість роботи в режимі тренажера для тренування і навчання диспетчерів. Режим тренажера використовує однолінійні схеми, структурні схеми, топологічну модель з параметрами для розрахунку потокорозподілу і телеметричні дані зі сховища історичних даних Системи. Робота системи в режимі тренажера не впливє на роботу системи в оперативному режимі;

000 000
СКАТ™ ОІК АСДУ модуль: OMS (Outage Management System)

- контроль ввімкнених і відключених абонентів в мережі в залежності від стану мережі (положення комутаційних апаратів);
- контроль інформації, яка надходить від абонентів через зовнішні системи за допомогою механізмів інтеграції через програмні інтерфейси, ведення історії звернень;
- прив'язка інформації, яка надходить від абонентів, до обладнання і елементів мережі, призначення ремонтної бригади, визначення кількості і складу відключених в результаті аварії абонентів;
- відображення інформації про аварії (відключення) на схемі мережі і в журналах аварійних повідомлень;
- облік і обробка диспетчером інформації про склад, місце розташування ремонтних бригад, а також визначення орієнтовного часу ліквідації аварії, про стан ремонтних робіт на об'єктах, запис в систему повідомлень від персоналу бригад;
- облік і обробка даних про відключення ділянок мережі і перервах електроживлення абонентів мережі - тривалість перерви електроживлення, кількість відключених абонентів, підготовка предметної звітності;
- створення прив'язок споживачів до живильних фідерів і підстанцій;
- створення списків споживачів, які будуть відключені під час планованих перемикань або робіт в мережах;
- створення списків споживачів, які відключені в результаті аварії, або оперативних перемикань;
- розрахунок SAIDI/SAIFI, формування звіту розрахунку надійності згідно форми №11-НКРЕ.

000 000
СКАТ™ ОІК АСДУ модуль: DMS (Distribution Management System)

СКАТ™ DMS

Модуль локалізації пошкодження та відновлення електропостачання:
- прийом даних телеметрії, для визначення пошкодженої ділянки мережі (відстань до КЗ, або сигнал спрацювання від вказівників КЗ);
- визначення пошкодженої ділянки мережі;
- автоматичне складання програми планових або аварійних перемикань;
- можливість здійснення перемикань в автоматичному/ручному режимі (диспетчером);
- інтеграція з іншими модулями системи для розрахунку післяаварійного режиму, контролю завантаження обладнання, визначення списку споживачів, для яких відновлено електропостачання та ін.;
- гнучкий та простий механізм завдання алгоритмів відновлення електропостачання для будь-яких ділянок мережі;
- спрощення складання програм перемикань, консультативні функції для диспетчера.

Модуль управління мобільними бригадами
- призначення заявки найближчій до місця події бригаді, з урахуванням плану виконуваних завдань бригади;
- відображення статусу і поточного місцезнаходження бригади;
- відстеження місцезнаходження бригад на об'єктах і їх пересувань;
- облік допущених бригад, облік переносних заземлень;
- фіксацію процесних і часових параметрів виконуваних робіт, відстеження всіх призначень, напрямів, прибуття, звільнень оперативних і (або) ремонтних ресурсів при усунення позапланових відключень в розподільній електричній мережі;
- відстеження стану робіт від їх початку до завершення, оцінка часу ліквідації аварії (враховується час прибуття бригади, необхідний середній час для виконання робіт, запит додаткових матеріалів або ресурсів);
- автоматизацію процесу призначення, направлення, відкликання бригад, передачі неформалізованої уточнюючої інформації про аварію;
- ведення архіву інформації про склад і зміст робіт, пов'язаних з відключенням;
- доступ до довідкової інформації (географічне розташування об’єктів, паспортні дані і т.п.).

Розрахунковий модуль
- контроль завантаження обладнання;
- контроль перетоків потужності в перетинах;
- контроль рівнів напруги;
- прогноз навантаження;
- аналіз дії сигналів РЗіА і ОМП;
- розрахунок комутаційної моделі мережі;
- розрахунок обсягу скидання навантаження;
- оцінка стану;
- розрахунок усталеного режиму мережі;
- аналіз варіантів відмов;
- контроль відпуску потужності і електроенергії з мережі, розрахунок втрат потужності та електроенергії в мережі;
- оптимізація режиму мережі по напрузі і реактивній потужності за критерієм мінімізації втрат активної потужності;
- розрахунків струмів короткого замикання, контроль вимикаючої здатності комутаційних апаратів;
- прогноз електроспоживання.

000 000
СКАТ™ ОІК АСДУ др. модули:
Вирівнювання, Архивирование даних

ри використанні резервного сервера забезпечується реплікація даних

Додаткова опція для СКАТ™.
9 600
Генератор звітів

Забезпечує: створення шаблонів звітів в Excel файлах, зберігання шаблонів в базі даних, перегляд готових звітів в заданих користувачем MS Excel файлах, друк.

Додаткова опція для СКАТ™.
19 200
Годинна Відомість і Ретроспектива

Перегляд годинний відомості, корекція годинний відомості, перегляд ретроспективи.

Додаткова опція для СКАТ™.
3 200
Добова відомість

Створення та перегляд добових відомостей за ключовими показниками обираних енергетичних об'єктів.

Додаткова опція для СКАТ™.
6 400

Ручне введення 

Це введення значень параметрів, значення яких не можуть бути отримані з апаратури телемеханіки або розраховані, однак необхідні для формування вихідних документів або носять довідковий характер. Ручне введення представлений таким чином:

  • Ручне введення даних;
  • Налаштування Ручне введення - Альтернативна заміна;
  • Налаштування Ручне введення по Графіку.
Додаткова опція для СКАТ™. .
19 200
Налаштування Щит Яскравість

Призначена для настройки яскравості світіння знаходяться на щиті індикаторів.

Додаткова опція для СКАТ™. .
8 000
Управління відеостіною

Призначено для підключення декількох користувачів локальної мережі для віддаленого управління відеостіною.

Додаткова опція для СКАТ™. 
9 600
Адміністратор диспетчерських задач

Дозволяє призначати права користування диспетчерськими завданнями.

Поставляється разом з диспетчерськими завданнями..
 0
Паспорта обладнання

Призначена для ведення обліку на підприємстві за всіма видами обладнання.

32 000
Планування ремонтів

Призначена для планування робіт по ремонту електротехнічного устаткування.

16 000
Рапорт диспетчера

Програма призначена для автоматизації формування рапортів диспетчера..

32 000
Оперативний журнал диспетчера 

Програма призначена для ведення електронного журналу диспетчера.

128 000
Універсальний генератор звітів і повідомлень

Дозволяє формувати звіти в табличному вигляді по створеним користувачем sql - запитам, експортує ці звіти в файли формату MS Word і MS Excel, а також відправляє їх по електронній пошті і у вигляді SMS - повідомлень .

Додаткова опція для СКАТ™.

16 000
Єдиний журнал диспетчера

Єдиний електронний диспетчерський журнал призначений для автоматизації роботи з ведення оперативних журналів, зберігання та аналізу документації чергової зміни підприємства, а також для систематизації інформації оперативного характеру.

Додаткова опція для СКАТ™.

32 000
Диспетчерські заявки

Призначена для автоматизації формування, реєстрації, аналізу, дозволу, відкриття, закриття та зберігання заявок на висновок в ремонт обладнання.

32 000
Відомість відключень

Призначена для формування і ведення відомостей про відключення абонентів в мережах, призначена для сістематічекого введення даних про відключення абонентів в зв'язку з аварійними відключеннями.

32 000
Відомість дефектів

Призначена для автоматизації формування, ведення, контролю дефектної відомості обладнання.

32 000
Єдиний інформаційний WEB портал ОІК підприємства

Представляє можливість за допомогою WebBrowser переглядати інформацію не тільки з "свого" сервера БД, а і з інших серверів БД підприємства. Дозволяє реалізувати спрощену процедуру адміністрування серверів БД підприємства.

  Додаткова опція для СКАТ™.

192 000

Публикація ОІК в WEB

Перегляд інформації з сервера БД ОІК підприємства за допомогою Web Browser.  

  Додаткова опція для СКАТ™.

64 000
Топологія мережі ("Марлін")

Призначена для пошуку схеми електропостачання абонента на його адресу із зазначенням номера та адреси розподільних пунктів (РП) і трансформаторних підстанцій (ТП).

38 400
Сервер Коммутаційоної Мережі

Призначений для обробки запитів клієнтів сервера топології, розрахунку топології мережі з урахуванням актуального стану комутаційних апаратів, формування пов'язаного списку (дерева) живляться елементів.

130 000
Ключ захисту системи

 Призначений для захисту програмного комплексу "СКАТ Енерго" від його несанкціонованого використання (тобто від використання без ліцензії).

 320

Новости компании

01.07.2020

ОІК Коростенського РЕМ

    Завершено роботи по впровадженню модернізованої системи ОІК для Коростенського ...

01.01.2020

Змінено політику ліцензування Програмних модулів і Програмних Комплексів

З 2020 року ОАСУ Енерго змінює найменування програмних комплексів, а ткаже ціноутворення програмних ...

22.08.2019

ОІК АСДУ на Трансформаторній підстанції 150/35 кВ «Ольвія» для ВП Лиманського

     Завершено роботи по впровадженню системи телемеханіки для ТОВ «...

25.06.2019

ВП Лиманский ВЕС "Ольвія"

    Повним ходом йдуть роботи по внедненію системи телемеханіки, системи АСКОЕ, а т...

03.04.2019

Завершено роботи по впровадженню системи моніторингу ФЕС Суворове-2

  Завершено роботи по впровадженню системи моніторингу ФЕС Суворове-2 Ізмаїльського ...